• 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
Contact:
Adresa: Str. Strehareti, nr. 150
Telefon/Fax: +40-249-435 953
E-mail:
contact@usamvslatina.ro
secretariat@usamvslatina.ro
director@usamvslatina.ro
Web: www.usamvslatina.ro
Admitere 2015 licenta - ZI
Calendarul desfăşurării concursului de admitere - studii de licenţă pentru anul universitar 2015 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă

Domeniul: Inginerie și management  
Durata: 4 ani 
Locație: Slatina – Str. Strehareț, nr.150, Sala A, parter 
Tel.: 0249. 43.59.53 / 0788.391.615

Sesiunea iulie 2015 curs de zi

15 - 30 iulie – înscrierea candidaților la sediul facultatilor;
31 iulie - afişarea rezultatului iniţial;
31 iulie - 3 august 2015 - încasarea taxelor (taxă de înmatriculare(100 lei) - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă);
4 august 2015 - afişarea rezultatului final (studenţii înmatriculaţi buget, respectiv taxă), la avizierele facultăţii şi pe pagina de web.

Sesiune admitere 2015-2016 invațământ la Distanță

14 iulie - 20 septembrie 2015
(de Luni până Vineri 08:00-16:00)

Acte necesare
- Diploma de bacalaureat (copie legalizata);
- Certificat de naștere ( copie legalizată );
- Certificat de căsători pentru candidatele căsătorite ( copie legalizată )
- 4 fotografii ( tip buletin );
- Adeverință medicală - de la medicul de familie;
- Copie după C.I sau B.I.
- Taxă de înscriere: 50 lei

Modalitatea de admitere 
Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media, la alegerea candidatului, la una din probele de bacalaureat — limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.
In cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, se va apela la criterii de departajare în următoarea ordine: se declară admis candidatul cu nota cea mai mare la media de bacalaureat; dacă egalitatea a persistat, se declară admis candidatul care a obţinut la examenul de bacalaureat cea mai mare notă la disciplina limba maternă.

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializări/Programe de studii acreditate (A)

Forma de învăţământ

Nr. credite

Capacitatea de şcolarizare

1.

Facultatea de 
Management, 
Inginerie 
Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală

Inginerie si management

Inginerie economică în 
agricultură

A

ZI

240

160

Inginerie si management în alimentaţie publică si agroturism

A

ZI

240

400

 2.

Facultatea de 
Management, 
Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală 
- Filiala Slatina

Inginerie si management

Inginerie economică în 
agricultură

A

ZI

240

80

3.

Facultatea de Management, 
Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală 
- Filiala Călăraşi

Inginerie si management

Inginerie economică în 
agricultură

A

ZI

240