• 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
Contact:
Adresa: Str. Strehareti, nr. 150
Telefon/Fax: +40-249-435 953
E-mail:
contact@usamvslatina.ro
secretariat@usamvslatina.ro
director@usamvslatina.ro
Web: www.usamvslatina.ro
Baza materiala
1 Amfiteatru dotat cu echipamente moderne si performante ( videoproiector, sistem audio-video, sistem teleconferintã de înaltã performantã, tablã, retroproiector, ecran de proiectie), internet si instalatie de aer conditionat si încãlzire termicã. Amfiteatrul are o capacitate de 100 de locuri.
2

3 Sãli de curs dotate cu mobilier nou scaune si mese, internet, table si instalaþii de aer condiþionat si încãlzire termicã având o capacitate de 170 locuri.
1   3