• 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
Contact:
Adresa: Str. Strehareti, nr. 150
Telefon/Fax: +40-249-435 953
E-mail:
contact@usamvslatina.ro
secretariat@usamvslatina.ro
director@usamvslatina.ro
management.slatina@gmail.com
Web: www.usamvslatina.ro
Finalizare studii
  Anexa 1 - Cerere inscriere examen diploma 2021-2022
  Anexa 2 - Declaratie proprie raspundere autenticitate lucrare 2021-2022
  Anexele 4-5 - Prima pagina IEA IF 2021-2022
  Anexa 6 - Cuprins 2021-2022
  Anexa 7 - Bibliografie 2021-2022.pdf
  Cerere preinscriere proiect diploma 2021-2022
  Ghid elaborare proiect diploma 2021-2022.pdf
  Tematica Examen Diploma IEA 2021-2022.pdf

Se pot înscrie la examenul  de diplomă numai studenții care au situația școlară încheiată pe cei 4 ani de studii!

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de DIPLOMĂ:

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul științific al Proiectului de Diplomă (se solicită de la secretariatul facultăţii);
 • Fişă de lichidare cu vizele de la serviciile menţionate (se solicită de la secretariatul facultăţii);
 • 2 fotografii tip buletin 3/4;
 • Certificat naştere legalizat;
 • Copie xerox buletin;
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Dosar plic în care vor fi puse actele de înscriere ( specificându-se: Nume si prenume cu inițiala tatălui, Specializarea, Promoția, Nr telefon, Adresă email).
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului de diplomă (se solicită de la secretariatul facultății);
 • Taxa de şcolarizare achitată la zi;

Înscrierea se face la secretariatul facultăţii, prin depunerea dosarului însoțit de Proiectul de Diplomă.