• 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
Contact:
Adresa: Str. Strehareti, nr. 150
Telefon/Fax: +40-249-435 953
E-mail:
contact@usamvslatina.ro
secretariat@usamvslatina.ro
director@usamvslatina.ro
Web: www.usamvslatina.ro
Prezentare
SCURT ISTORIC
Facultatea de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã si Dezvoltare Ruralã este una din cele sapte facultãti ale Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicinã Veterinarã din Bucuresti (USAMVB), care se numãrã printre cele mai vechi institutii de învãtãmânt din România. Învãtãmântul agronomic de la Bucuresti a debutat în anul 1852 prin înfiintarea „Institutului de Agriculturã de la Pantelimon”. Menirea acestuia, formulatã prin domnitorul Barbu Dimitrie Stirbei, de a furniza un învãtîmânt ... „adaptat nevoilor populatiei”si orientat „cãtre specialitãtile folositoare societãtii” a reprezentat firul cãlãuzitor al celor peste 150 de ani de activitate, indiferent de schimbãrile de sedii, denumiri si forme de organizare pe care le-a cunoscut pânã la ceea ce este el astãzi.

În anul 1998 s-a înfiintat Filiala Slatina, a facultatii de Management, Inginerie Economicã in Agriculturã si Dezvoltare Ruralã,care functioneazã cu urmãtoarele specializãri:
- Inginerie economicã în agriculturã cursuri de zi cu o durata de 4 ani;

Facultatea de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã si Dezvoltare Ruralã este autorizatã si acreditatã pe baza H.G. nr. 535/1999, apãrutã în M.O. nr. 639/07.12.2000 si a Hoterarii Aracis nr. 3931/03.05.2010.
Pânã în prezent, la filiala de la Slatina au absolvit cursurile si au sustinut licenta 8 promotii la cursul învãtãmânt la distantã si 7 promotii la curs de zi, ceea ce înseamnã foarte mult pentru economia judetului,Olt.

CATEGORII DE CANDIDATI
Oferta noastrã se adreseazã absolventilor de licee de orice tip, indiferent de profil si de anul absolvirii.

ADMITEREA
Admiterea se face pe baza de interviu si media obtinutã la examenul de bacalaureat, iar clasificarea candidatilor admisi se face dupa incheierea perioadei de inscriere si sustinerea interviului.

OPORTUNITATI 
- burse de studiu si burse sociale,
- locuri de la buget in fiecare an universitar,
- stagii de practica in SUA si Anglia,
- master educational care ofera absolventilor posibilitatea de a se incadra in sistemul de invatamant.